Επιστήθιοι Σταυροί

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. (*The price does not include VAT)

*Οι τιμές είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές, εξαρτώνται απο την Διεθνή τιμή του ασημιού και του ορείχαλκου (στα ορειχάλκινα προϊόντα) (The prices are indicative and not binding, they depend on the International price of silver and brass (for brass products))

περιγραφή

Κωδικός προϊόντος: T046XA Κατηγορία: